Hướng dẫn sử dụng DAP Đình Vũ cho cây đậu tương

Ngày đăng: 26-01-2016 | Khoảng 6 năm trước | 8:11 AM | 28187 Lượt xem
 

1. Lượng phân bón cho 1 sào Bắc bộ (360 m2)

 Lương phân bón

DAP Đình Vũ

3,5-4 kg

Đạm Ure

1,5-2 kg

Kali

4-5 kg

 

2. Cách bón phân

+ Bón lót: Bón toàn bộ DAP Đình Vũ, vôi bột, 30% lượng Ure, 50% lượng Kali trước khi gieo hat.

+ Bón thúc lần 1: khi cây có 2-3 lá thật; 30% lượng Ure và 30% lượng Kali.

+ Bón thúc lần 2: khi cây có 5-6 lá thật, bón toàn bộ số phân còn lại, kết hợp với vun xới đất.

 

 

 

 Chia sẻ