Hướng dẫn sử dụng DAP Đình Vũ cho cây vải

Ngày đăng: 26-01-2016 | Khoảng 6 năm trước | 8:10 AM | 18187 Lượt xem
 

Liều lượng và cách bón phân:

Ba năm đầu dùng nước phân pha loãng để tưới. Từ năm thứ 4 trở đi hàng năm bón cho mỗi cây: 1,2 kg Ure + 1,0 kg DAP Đình Vũ + 0,7 kg Kali (bón theo rãnh hoặc theo tán cây, phủ một lớp đất) chia làm 3 đợt để bón.

- Đợt 1: Tháng 10-11, bón 40% lượng Ure + 40% lượng DAP Đình Vũ.

- Đợt 2: Tháng 12 – 1, bón thúc lúc phân hóa mầm hoa, bón 40% lượng Ure + 30% lượng DAP Đình Vũ + 40% lượng Kali.

- Đợt 3: Tháng 3-4, bón hết số phân cần bón trong năm.

 

 Chia sẻ