HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHÂN BÓN DAP ĐÌNH VŨ ĐỐI VỚI CÂY CHÈ

Ngày đăng: 11-12-2015 | Khoảng 7 năm trước | 8:09 AM | 3467 Lượt xem

 

Cây chè là cây công nghiệp lâu năm, việc bón phân phân hợp lí không chỉ là yếu tố đảm bảo năng suất chất lượng chè mà còn giúp kéo dài tuổi khai thác vườn chè.

Bón phân cho chè kinh doanh (kg/ha – 10.000 m2)

Loại chè

Loại phân

Lượng phân (kg)

Số lần bón

Thời gian

(vào tháng)

Tỷ lệ mỗi lần bón

Các loại hình kinh doanh 3 năm 1 lần

Phân hữu cơ

25.00-30.000

1

12-1

Trộn đều bón rạch sâu

DAP

200

1

12-1

15-20 cm, giữa hàng, lấp kín

Năng suất đạt <60 tạ/ha

 

Ure

200-220

3-4

2,4,6,8

40%-20%-30%-10%

DAP

90-130

1

2

100%

Kali

100-140

2

2,4

60%-40%

Năng suất búp chè 60-80 tạ/ha

Ure

120-180

3-4

2,4,6,8

40%-20%-30%-10%

DAP

130-220

1

2

100%

Kali

140-200

2

2,4

60%-40%

Năng suất búp chè 80-120 tạ/ha

Ure

300-450

3-5

1,3,5,8,11

30%-20%-30%-20%-10%

DAP

220-300

1

5

100%

Kali

250-400

2-3

3,5,8

60%-30%-10%

Năng suất búp chè >=120 tạ/ha

Ure

280-350

3-5

1,3,5,8,11

30%-20%-30%-20%-10%

DAP

360-420

1

5

100%

Kali

250-400

2-3

3,5,8

60%-30%-10%

·        Lưu ý khi bón phân cho chè

-         Phân đạm, kali bón sâu 6-8 lá, bón sau khi hái chè và trước tưới nước cho chè

-         Bón cân đồi các yếu tố N-P-K; các loại phân Dap Đình Vũ, đạm Ure, Kali khi bón phải trộn đều, bón rạch sâu 6-8 lá, lấp kín, bón… bổ sung phân trung lượng và vi lượng khi cần thiết

-         Bón theo tuổi và năng suất cây chè

-         Bón đúng cách và đúng lúc, đúng đối tượng, bón lót, bón thúc kịp thời cho cây chè phát triển và cho năng suất cao.

-         Tùy điều kiện đất đai, khí hậu mà quy định lượng phân, tỉ lệ bón

DAP = 13.500 đ/kg; Ure = 11.000 đ/kg; Kali = 11.000 đ/kg

Tổng giá tiền phải bón cho 1 sào: tính theo tỉ lệ phân bón từng loại chè

 

 Chia sẻ