HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHÂN BÓN KALI

Ngày đăng: 02-08-2016 | Khoảng 5 năm trước | 4:45 PM | 12491 Lượt xem

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHÂN BÓN KALI CANADA CHO CÂY TRỒNG

Phân kali Canada có thể dùng để bón cho nhiều loại cây trồng, trên nhiều loại đất khác nhau. Loại phân này có thể sử dụng để bón lót hoặc bón thúc đều được. Phần lớn các loại cây trồng chính yêu cầu lượng kali nhiều hơn so với các thành phần phân bón khác.

1.       Bón cho lúa lai vụ mùa

Loại phân

Lượng bón cho 1 sào Bắc Bộ (360m2)

Lượng bón cho 1 sào Trung Bộ (500m2)

Bón lót

Bón thúc lần 1 (7 ngày sau cấy)

Bón thúc lần 2 (18-20 ngày sau cấy)

Bón thúc lần 3 (đón đòng)

Phân hữu cơ

300-350 kg

400-500 kg

100%

 

 

 

Ure

6 -10 kg

9 -14 kg

20%

20%

40%

20%

DAP

6 - 8 kg

8 - 10 kg

100%

 

 

 

Kali Canada

6 -12 kg

8 -17 kg

 

50%

 

50%

Đối với các giống lúa thuần, lượng phân bón giảm 10-20% mỗi loại so với lúa lai.

Đối với vụ chiêm xuân: bón tăng lượng đạm cũng như các loại phân bón khác.

2.       Bón cho ngô

Công thức: 80-150 kg N/ha + 80-120 kg P2O5/ha + 60-120kg K2O/ha

Loại phân

Lượng bón cho 1 sào Bắc Bộ (360m2)

Lượng bón cho 1 sào Trung Bộ (500m2)

Bón lót

Bón thúc lần 1 (7 ngày sau cấy)

Bón thúc lần 2 (18-20 ngày sau cấy)

Bón thúc lần 3 (đón đòng)

Phân hữu cơ

300-350 kg

400-500 kg

100%

 

 

 

Ure

7-10 kg

10-15 kg

15%

40%

30%

15%

DAP

6 - 8 kg

8 - 10 kg

100%

 

 

 

Kali Canada

8-11 kg

11-15 kg

 

30%

40%

30%

3.       Bón cho rau cải

Rau cải là loại rau ăn lá phổ biến ở nước ta, vốn ưa khí hậu mát, lạnh song cũng chịu được nóng khá tốt.

Loại phân

Lượng bón cho 1 sào Bắc Bộ (360m2)

Lượng bón cho 1 sào Trung Bộ (500m2)

Bón lót

Bón thúc lần 1 (7 ngày sau cấy)

Bón thúc lần 2 (18-20 ngày sau cấy)

Bón thúc lần 3 (đón đòng)

Phân hữu cơ

300-350 kg

400-500 kg

100%

 

 

 

Ure

5 - 7 kg

8 - 10 kg

20%

20%

30%

30%

DAP

6 - 8 kg

8 - 10 kg

100%

 

 

 

Kali Canada

8-11 kg

8-11 kg

20%

20%

30%

30%

 

 

 Chia sẻ