Liên hệ

  • Công ty CP VBM Việt Nam

  • Địa chỉ: Tổ dân phố 16, phường Thành Tô, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
  • Điện thoại: 02256.287.888
  • Fax: 
Họ tên:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Nội dung: