Công ty TNHH VBM Việt Nam hội thảo hướng dẫn sử dụng Dap Đình Vũ tại Phú Yên
Công ty TNHH VBM Việt Nam hội thảo hướng dẫn sử dụng Dap Đình Vũ tại Phú Yên
Trong các ngày từ 30/5/2014 đến 5/6/2014 Công ty TNHH MTV DAP – VINACHEM và Công ty TNHH VBM Việt Nam đã phối hợp chính quyền các địa phương tổ chức một số buổi Hội...