HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHÂN BÓN KALI
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHÂN BÓN KALI
Phân kali Canada có thể dùng để bón cho nhiều loại cây trồng, trên nhiều loại đất khác nhau. Loại phân này có thể sử dụng để bón lót hoặc bón thúc đều được. Phần lớn các loại cây trồng chính yêu cầu lượng kali nhiều hơn so với các thành phần phân bón khác.