Dùng ximăng làm phân bón lúa
Dùng ximăng làm phân bón lúa
Gần đây, một số nông dân ở xã Long Hậu, huyện Lai Vung (Đồng Tháp) bỗng dưng nảy ra “sáng kiến” dùng ximăng rải phân cho lúa. “Sáng kiến” lạ lùng này lập tức được một số nông dân khác làm theo.