PHÂN BÓN KALI CANADA – KALI CHẤT LƯỢNG SỐ 1 THẾ GIỚI
PHÂN BÓN KALI CANADA – KALI CHẤT LƯỢNG SỐ 1 THẾ GIỚI
Với lợi thế có trữ lượng Kali lớn nhất thế giới, Canpotex là nhà phân phối phân Kali lớn nhất thế giới, cung cấp khoảng 35% nhu cầu Kali trên toàn thế giới.