DAP Đình Vũ Nâu Đen
DAP Đình Vũ Nâu Đen
Công ty Cổ phần VBM Việt Nam - Nhà phân phối các loại phân bón, phân bón Dap Đình Vũ, phân bón Dap Lào Cai, Phân bón MAP Đức Giang, phân bón Kali Canada