Phân bón Hữu cơ Nhật Bản
Phân bón Hữu cơ Nhật Bản
Sản phẩm PARKER NEEM SOIL hiệu Con Gà là phân bón hữu cơ của Nhật Bản được sản xuất 100% nguyên liệu từ các phụ phẩm của con gà như nội tạng, đầu, chân (người Nhật không ăn những bộ phận này), lông, phân …