Chân dung nông dân Việt thời hội nhập với 5 cái nhất
Chân dung nông dân Việt thời hội nhập với 5 cái nhất
Sau gần 30 năm đổi mới, diện mạo nền nông nghiệp đã dần thay đổi với nhiều thành tựu quan trọng, song "chân dung" người nông dân vẫn chưa được phác họa đậm nét trong công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập.