Công ty Cổ phần VBM Việt Nam
Công ty Cổ phần VBM Việt Nam
CÔNG TY CỔ PHẦN VBM VIỆT NAM LÀ NHÀ PHÂN PHỐI HÀNG ĐẦU SẢN PHẨM PHÂN BÓN PHỨC HỢP DAP ĐÌNH VŨ, DAP LÀO CAI CỦA CÔNG TY CP DAP - VINACHEM, CÔNG TY CP DAP2 - VINACHEM - TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM.