Đại hội VI Hội Nông dân VN: Trăn trở từ nông dân

Ngày đăng: 17-10-2015 | Khoảng 10 năm trước | 10:54 AM | 8043 Lượt xem

Tổng Bí thư gợi mở 6 vấn đề

Mong Đảng và Nhà nước có nhiều chính sách ưu đãi hơn nữa về vốn để đầu tư phát triển nông nghiệp, hi vọng các sản phẩm nông dân làm ra có giá bán ổn định, không phải chịu cảnh “được mùa mất giá”.

Đó là tâm tư nguyện vọng của hầu hết các đại biểu tham dự Đại hội toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân VN.

NGÀY HỘI CỦA NÔNG DÂN

Sáng 1/7, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân VN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013 - 2018 khai mạc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo Đại hội, dự phiên khai mạc còn có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ VN Huỳnh Đảm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, MTTQ; đại diện các bộ, ban, ngành, các đoàn thể TƯ và TP Hà Nội... Ngoài nhiệm vụ trọng tâm tiến hành bầu Ban chấp hành mới, các đại biểu tham dự Đại hội lần VI Hội Nông dân VN sẽ thảo luận bổ sung, sửa đổi một số điều lệ Hội trình Đại hội VI thông qua.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch Ban chấp hành TƯ Hội Nông dân VN Nguyễn Quốc Cường nhiệt liệt chào mừng gần 1.200 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 10 triệu cán bộ, hội viên, nông dân cả nước, tiêu biểu cho trí tuệ, sức mạnh đoàn kết của giai cấp nông dân. Nhiệm kỳ vừa qua, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với ý chí tự lực, tự cường, sự thông minh, sáng tạo, hội viên và nông dân cả nước đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, phấn đấu đạt được những thành tựu to lớn trong phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM.

Chủ tịch Hội Nông dân VN Nguyễn Quốc Cường nhấn mạnh, những năm tới, nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức gay gắt khi nông nghiệp của ta chưa thoát khỏi qui mô SX nhỏ, phân tán, năng suất, chất lượng sản phẩm và tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm chưa đáp ứng được yêu cầu. Trình độ văn hóa, tay nghề nguồn nhân lực lao động nông thôn còn hạn chế. Đặc biệt, tình trạng phân hóa giàu nghèo và ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng gây bức xúc tại nhiều làng quê cần phải được giải quyết.

“Trước tình hình trên, đòi hỏi tổ chức Hội Nông dân các cấp phải vươn lên ngang tầm với nhiệm vụ, tiếp tục đổi mới phương thức vận động nông dân, đáp ứng những yêu cầu mới của thực tiễn đặt ra; từng bước thực hiện vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp bền vững, xây dựng NTM văn minh, hiện đại”, Chủ tịch Hội Nông dân VN Nguyễn Quốc Cường nói.

LỰC LƯỢNG NÒNG CỐT XÂY DỰNG NTM

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng sự kiện lớn của nông dân cả nước. Tổng Bí thư nhấn mạnh truyền thống yêu nước, cách mạng, luôn trung thành với Đảng và Nhà nước trong suốt chiều dài lịch sử của giai cấp nông dân VN. Bước sang thời kỳ đổi mới, giai cấp nông dân VN tiếp tục phát huy vai trò, vị trí quan trọng, nòng cốt của mình trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, xây dựng NTM, xây dựng và bảo vệ tổ quốc...

Đặc biệt, Đại hội diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành TƯ Đảng khóa XI vừa ban hành Nghị quyết về tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013 - 2018 (khóa VI) do Ban Chấp hành TƯ Hội Nông dân VN khóa V trình Đại hội.


Quang cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân VN lần thứ VI

Tổng Bí thư lưu ý, gợi mở thêm một số vấn đề để Đại hội thảo luận, xem xét:

Một là, Hội Nông dân VN cần nắm vững và quán triệt sâu sắc những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Thường xuyên sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 26-NQ của Ban Chấp hành TƯ Đảng khóa X, nguyện vọng chính đáng của nông dân để tham mưu chính sách cho Đảng và Nhà nước. Hai là tiếp tục tổ chức nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào SX-KD giỏi, chung sức xây dựng NTM. Ba là tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần 7 Ban Chấp hành TƯ Đảng khóa XI; Kết luận số 61 của Ban Bí thư để xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, là trung tâm nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng NTM. Bốn là, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Năm là, trong sự nghiệp “Đại đoàn kết toàn dân tộc”, nhiệm vụ xây dựng giai cấp nông dân, củng cố liên minh công nhân – nông dân – trí thức vững mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Sáu là, Hội Nông dân VN cần tổ chức thật nghiêm túc việc quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành TƯ Đảng (khóa XI) với toàn thể cán bộ, hội viên của Hội. Cương quyết đấu tranh chống tư tưởng xa rời nông thôn, coi thường nông nghiệp, xem nhẹ vai trò người nông dân trong quá trình phát triển.
Gần 1.200 đại biểu về dự Đại hội

Đáp lại lời động viên, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch UBTƯ MTTQ VN Huỳnh Đảm nhấn mạnh, Mặt trận Tổ quốc VN luôn tự hào về giai cấp nông dân VN, với vai trò trung tâm, nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng NTM. Hội Nông dân VN đã góp phần to lớn tăng cường đoàn kết, tập hợp nông dân, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua yêu nước. Góp phần trực tiếp vào hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, và “Người VN ưu tiên dùng hàng VN” do UBTƯ MTTQ VN phát động.

Bên cạnh đó, đồng chí Huỳnh Đảm đề nghị Hội Nông dân tiếp tục là đơn vị nòng cốt trong chương trình xây dựng NTM, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội; góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh CNH, HĐH, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, kịp thời phát hiện những mô hình tốt, cách làm hay, những gương điển hình tiên tiến trong nông dân và tổ chức Hội Nông dân để tuyên dương khen thưởng.

 

+ Ông Nguyễn Đình Trọng - Trưởng ban Tuyên huấn Hội Nông dân Quảng Ngãi: Cũng như nhiều địa phương khác, tỉnh Quảng Ngãi đang trong quá trình CNH-HĐH nên việc thu hồi đất nông nghiệp phục vụ công nghiệp là tất yếu không thể tránh khỏi.

Tuy nhiên, vấn đề bất cập hiện nay là công tác dạy nghề cho nông dân cũng như tạo công ăn việc làm sau thu hồi đất còn rất yếu và thiếu, chưa đáp ứng được nguyện vọng của bà con. Đơn cử như Khu kinh tế Dung Quất thuộc huyện Bình Sơn, bên cạnh các công trình đang hoạt động rất hiệu quả vẫn còn khá nhiều công trình bỏ hoang nhiều năm qua trong khi dân thiếu đất SX. Nhìn cả hàng chục, thậm chí hàng trăm ha đất nông nghiệp bị thu hồi rồi bỏ hoang, nông dân họ tiếc đứt ruột mà không làm gì được.

+ Bà Giàng Thị Giang, Chánh Văn phòng Hội Nông dân tỉnh Sơn La: Mong muốn và nguyện vọng lớn nhất của bà con nông dân tỉnh Sơn La chủ yếu xoay quanh nguồn vốn và đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp. Hiện nay, nguồn vốn bà con nông dân tiếp cận được từ các chương trình, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước chỉ đáp ứng được khoảng 10 – 20% nhu cầu. Nông dân hiện nay rất cần xây dựng các mô hình mới, có hiệu quả kinh tế cao để nhân rộng. Vừa qua, Hội Nông dân Sơn La phải cắt giảm nhiều chương trình khác để tập trung vào mô hình phát triển cá lồng bè trên hồ thủy điện Sơn La. Nhu cầu và triển vọng từ mô hình này rất lớn, song chúng tôi muốn làm cho ra tấm ra món để bứt phá lên nhưng vấp phải rào cản lớn nhất là thiếu vốn.

+ Ông Vũ Đức Hòa - Trưởng ban Tuyên huấn Hội Nông dân Thái Nguyên: Thái Nguyên là tỉnh miền núi nhưng là tỉnh công nghiệp. Theo tôi, trong những năm tới Đảng và Nhà nước cần đẩy mạnh công tác dạy nghề, tạo công ăn việc làm cho nông dân. Một việc quan trọng khác, phải hỗ trợ nông dân trong khâu kết nối tiêu thụ sản phẩm chứ hiện nay nông dân quá yếu ở mảng thị trường, cảnh được mùa mất giá cứ diễn ra triền miên mà chưa có cách nào khắc phục được triệt để.

 Chia sẻ
 Từ khóa ,