Hướng dẫn sử dụng DAP Đình Vũ cho cây cam, quýt

Ngày đăng: 26-01-2016 | Khoảng 10 năm trước | 1:02 PM | 32644 Lượt xem
 

 

Tuổi cây

Lượng phân bón (kg/cây)

Ure

DAP Đình Vũ

Kali

Từ 1-3 năm tuổi

0,1-0,2

0,2-0,3

0,2

Từ 4-6 năm tuổi

0,2-0,3

0,3-0,5

0,3

Trên 7 năm tuổi

0,4-0,6

0,4-0,7

0,5

 

Bón cho vườn cam, quýt đang có quả: Bón làm 4 đợt trong năm:

    + Đợt 1: Bón vào tháng 9-11, 100% lượng phân DAP Đình Vũ + Vôi bột (tùy theo độ chua đất).

    + Đợt 2: (Bón đón hoa, thúc cảnh xuân): từ 15/1 – 15/3 bón 40% Ure + 40% Kali.

    + Đợt 3: (Bón thúc quả, chống rụng quả): Tháng 5 bón 30% Ure + 30% Kali.

    + Đợt 4: (Bón thúc cành thu, tăng khối lượng quả): Tháng 7-8, bón 30% Ure + 30% Kali.

- Phương pháp bón phân:

    + Bón lót: Đào rãnh quanh tán sâu 20-30cm, rộng 30-40cm cho phân DAP Đình Vũ, vôi bột xuống lấp đất lại, phủ rơm rạ giữ ẩm.

    + Bón thúc: Xới nhẹ đất theo tán cây sau đó rắc phân rồi tưới nước cho cây để phân tan và ngấm vào đất.

 

 

 

 

 Chia sẻ
 Từ khóa ,