Hướng dẫn sử dụng DAP Đình Vũ cho cây ngô

Ngày đăng: 26-01-2016 | Khoảng 10 năm trước | 6:49 PM | 15053 Lượt xem
 

 

- Muốn cho ngô đạt năng suất cao phải bón đủ lượng phân bón và khi bón phải dựa vào: Giống, mùa vụ, khả năng phát triển của rễ, thân, nhu cầu sinh lý về phân bón của cây, đồng thời dựa vào loại đất, tính chất của đất.

- Lượng phân bón cho 1 sào Bắc bộ (360 m2)

Lượng phân bón

DAP Đình Vũ

4,5-7,0 kg

Đạm Ure

9,0-12 kg

Kali

4-5,5 kg

Cách bón:

*Đối với giống ngô ngắn ngày:

    + Bón lót: bón toàn bộ phân DAP Đình Vũ và 2 kg đạm Ure (bón và rãnh hoặc vào hốc, lấp 1 lớp đất mỏng sau đó mới gieo hạt rồi phủ đất lên để tránh hạt tiết xúc trực tiếp với phân).

    + Bón thúc: bón làm 2 đợt:

Đợt 1: Khi ngô 3-4 lá bón 4,5-5,5( kg) đạm Ure; 2-2,5 (kg) Kali

Đợt 2: Khi ngô 7-9 lá bón 2,5-4,5 (kg) đạm Ure; 2-2,5 (kg) Kali

* Đối với giống ngô dài ngày:

    + Bón lót: Toàn bộ DAP Đình Vũ, 2-3 (kg) đạm Ure, 1-1,5 (kg) Kali (bón vào rãnh hoặc vào hốc lấp 1 lớp đất mỏng rồi mới gieo hạt).

    +Bón thúc: bón làm 3 đợt:

Đợt 1: Khi ngô 3-4 lá bón 4,5-6 (kg) đạm Ure

Đợt 2: Khi ngô 7-9 lá bón 2,5-3,5 (kg) đạm Ure; 1-1,5 (kg) Kali

Đợt 3: Bón trước trổ cờ (khi cây xoắn nõn) 2-2,5 (kg) Kali.

 Chia sẻ