Ma trận trên thị trường phân bón (Video)

Ngày đăng: 02-11-2015 | Khoảng 9 năm trước | 2:17 PM | 1940 Lượt xem
1.000 doanh nghiệp sản xuất, 15.000 cơ sở kinh doanh, công nghệ xô chậu, cuốc xẻng mang danh Mỹ, Nhật, nhãn mác nhập nhèm, tự hô biến công dụng sản phẩm để ăn chênh lệch lớn...
 

Xem bản tin được thực hiện bởi VTV:
 
 
 Chia sẻ
 Từ khóa ,